O naložbi

Vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske je potreben obnove. Je preobremenjen in neprilagojen današnjih potrebam prebivalcev, zato prihaja do pogostih okvar in izgub vode. Kapacitete obstoječih vodohranov so premajhne, za večino izvirov pa sta značilna slabša kakovost vode in neustrezen nadzor. Vse to ne zagotavlja varne in zanesljive oskrbe prebivalcev s pitno vodo.

Občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice smo se zato povezale in skupaj pristopile k reševanju problematike vodooskrbe odgovorno in trajnostno.

Z naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske prispevamo k bolj zanesljivi oskrbi prebivalcev s pitno vodo, tako ustrezne kakovosti kot v zadostnih količinah.

V sklopu naložbe bomo:

  • hidravlično izboljšali cevovode v dolžini 29.761 m
  • zgradili nove cevovode v dolžini 9.593 m
  • zgradili 3 vodohrane (Dolenja Straža – 100 m3, Škocjan – 400 m3 in Gorenja vas – 200 m3)
  • obnovili vodohrane Gorenja Straža in Dolnja Težka voda ter nadgradili vodohran Kij – 4.000 m3
  • obnovili črpališče Škocjan
  • zgradili 6 prečrpališč vode (Zloganje, Gorenja vas, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka voda)
  • zgradili 2 vodarni s tehnologijo čiščenja na filtrih aktivnega oglja, mikro filtrih in ultra filtrih (Jezero 160 l/s in Stopiče 60 l/s)

Izvedba in potek del

Gradnja vodarn: Esotech d.d., Velenje, s partnerjem Von Roll BHU, Nemčija
Gradnja cevovodov in vodohranov: CGP d.d., Novo mesto, s partnerjem MALKOM d.o.o., Novo mesto
Inženirske storitve in storitve gradbenega nadzora: Projekt d.d., Nova Gorica
Koordinacija projekta: Komunala Novo mesto d.o.o.

Gradnja vodarn se je pričela leta 2015, gradnja cevovodov in vodohranov pa avgusta 2016. Dela bodo predvidoma zaključena do novembra 2017.

Novozgrajeno vodovodno infrastrukturo bo upravljala Komunala Novo mesto.