Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Aktualne novice in obvestila

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, kjer partnersko sodeluje pet dolenjskih občin, se odvija po zastavljenih načrtih. Vodarni Jezero in Stopiče za čiščenje surove pitne vode delujeta v skladu s pričakovanji in zagotavljata...

Gradbena dela v sklopu nadgradnje vodovoda petih dolenjskih občin, Mestne občine Novo mesto ter občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, se nadaljujejo. Naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, katere glavni namen je zagotoviti...

Naložba v nadgradnjo vodovoda petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se nadaljuje. Gradnja vodarn Jezero in Stopiče za čiščenje pitne vode na dveh glavnih vodnih virih je zaključena, pridobljeno je tudi že...

Skupni infrastrukturni projekt petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi, poteka po pričakovani dinamiki. S projektom rešujejo dve pereči problematiki oskrbe s pitno vodo na tem...

Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice nadaljujejo naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki zajema izgradnjo dveh vodarn za čiščenje pitne vode ter ureditev 40 kilometrov cevovodov, štirih...

04.12.2017
11.10.2017
22.06.2017
20.04.2017
14.02.2017

Voda je naša skupna skrb

Voda je pomembna dobrina, je predpogoj za življenje vseh živih bitij. Čeprav prevladuje mišljenje, da je voda nekaj samoumevnega, postaja dostop do vode vse bolj pereč svetovni problem. Zato je potrebna skrb, tako za kakovost kot za količine pitne vode. Potrebna je tudi odgovornost, ki se začne že pri posamezniku. Za dobro vodo smo odgovorni vsi – voda je naša skupna skrb.