Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Aktualne novice in obvestila

Skupni infrastrukturni projekt petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi, poteka po pričakovani dinamiki. S projektom rešujejo dve pereči problematiki oskrbe s pitno vodo na tem...

Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice nadaljujejo naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki zajema izgradnjo dveh vodarn za čiščenje pitne vode ter ureditev 40 kilometrov cevovodov, štirih...

Dela na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki povezuje Mestno občino Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, potekajo po predvidenem planu. Vodarni Jezero in Stopiče sta v poskusnem...

7.10.2016

Konec septembra so v okviru naložbe Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, v sklopu gradnje vodarn, izvedli dela v obsegu, ki omogočajo pričetek poskusnega obratovanja. To za preko 45.000 prebivalcev Mestne občine Novo mesto in...

26.9.2016

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes na priložnostni novinarski konferenci ...

20.04.2017
14.02.2017
15.12.2016
07.10.2016
26.09.2016

Voda je naša skupna skrb

Voda je pomembna dobrina, je predpogoj za življenje vseh živih bitij. Čeprav prevladuje mišljenje, da je voda nekaj samoumevnega, postaja dostop do vode vse bolj pereč svetovni problem. Zato je potrebna skrb, tako za kakovost kot za količine pitne vode. Potrebna je tudi odgovornost, ki se začne že pri posamezniku. Za dobro vodo smo odgovorni vsi – voda je naša skupna skrb.